Az energetikai tanúsítványt szabályozó rendeletek és jogszabályok

Azonnali árajánlat itt:

A 176/2008 Korm. rendelet szabályozza az energetikai tanúsítás legfőbb előírásait, ennek megfelelően:

Kötelező a tanúsítvány

A jogszabály nem vonatkozik:

Nem kell tanúsítványt készíteni továbbá

Az energetikai tanúsítvány független szakvélemény

Az energetikai tanúsítványt minden mérnöknek ugyanolyan módszerekkel kell elkészítenie, ezt a 7/2006 TNM rendeletben szabályozták. A jogszabálynak megfelelően elkészített szakvélemények elvileg függetlenek a készítő személyétől, ehhez csak arra van szükség, hogy a szakember pontosan felmérjen minden alapadatot és alaposan, az előírások betartásával dolgozzon. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a végeredmény szemponjából mindegy, mely mérnök ki végzi el a tanúsítást. A dokumentum tartalmáról » részletes ismertetőt írtunk.

Ki végezhet tanúsítást?

A jogszabályok előírják, hogy csak szakirányú mérnök végzettségű, megfelelő szakmai tapasztalattal és jogosultsági vizsgával rendelkező vállalkozó végezhet tanúsítást, és jogosultsági számát fel kell tüntetnie az elkészített dokumentumokon. Az Országos Tanúsító Központ minden partnere validált tanúsító mérnök, tagja Magyar Mérnöki vagy Magyar Építész Kamarának.

Garantáljuk a hitelességet!

Garantáljuk, hogy tanúsítóink által kiállított energiatanúsítványok hitelesek, tehát minden hivatalos szerv el fogja fogadni.

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) az építésügyi dokumentumok adatbázisa. Az OÉNY-be minden minősítést fel kell töltenie a készítő mérnöknek, ahonnan az cím és helyrajzi szám alapján bárki által lekérdezhető. Az ide feltöltött tanúsítványok egy egyedi hitelesítő HET sorszámot kapnak, amely szükséges az adásvételi szerződés megkötéséhez. Részletesen itt olvashat » róla.

A tanúsítvány hatálya 10 év

A tanúsítvány 10 évig hatályos, ha az épületre irányadó jogszabályi követelményértékek nem változnak meg ez idő alatt. Amennyiben ez megtörténik, az épület energetikai minősítését újra el kell végeztetni, ha eladás vagy bérbeadás történik. Az új dokumentum elkészítésével az előző hatályát veszti.

A tanúsítást az EU tette kötelezővé

Az Unió országai a teljes energiafelhasználásuk közel felét az építmények üzemeltetésére fordítják. Környezetvédelemi célok miatt az EU kiadta az épületek fokozott energiahatékonysági színvonalát előíró 2002/91 EK direktíváját, amelyben előírja a tagoknak, hogyan hozzák létre mindazokat az egyedi szabályokat, amelyekkel az irányelvben definiált követelmények érvényesíthetők.

Vonatkozó jogszabályok

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
192/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet a szakmagyakorlási jogosultságok szabályairól
1997. évi LXXVIII. törvényi jogszabály az épített környezet alakításáról és védelméről

 

Információ
+36-20-344-3964