Nézze meg az energetikai tanúsítvány árát!

Energetikai számítások, besorolás

A hatályos energetikai besorolási osztályok

A besorolási osztályok

A lehetséges energetikai besorolási osztályok „AA++”-tól „JJ”-ig terjednek. A legmagasabb „minimális energiaigényű” minősítést csak a legjobb színvonalú ingatlanok kaphatják. A legrosszabb osztályokat (HH, II, JJ) jellemzően a súlyosan elavult, vagy rendkívül energiapazarló fűtésű egységek kapják.

2020-tól a "BB - Közel nulla energiaigényre (KNE) vonatkozó követelménynek megfelelő" osztály lesz a referenciaszint, új épületeknek minimálisan ezt a besorolást kell elérniük, különben nem kaphatnak használatbavételi engedélyt.

Érdemes tudni: a minősítés 2015-ig más rendszerben történt (egy betűjelzésű szabályozás A+ és I között), az új követelményszint (dupla betűjelzés) 2016 január 1. óta van hatályban.

Az egyes energetiki osztályokról részletesebben is olvashat, ha a táblázatra kattint

Ha egy konkrét energetikai osztályról többet szeretne megtudni, válassza ki az alábbi táblázatban, és olvassa el részletes ismertetőnket!

AA++ AA+ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ

A számítások a szakmai előírásoknak megfelelően

A számításokat minden mérnöknek a szakmai jellegű 7/2006 TNM rendelet előírásainak megfelelően kell elvégeznie, így elvileg az ingatlanra csak egyféle – a valóságnak megfelelő - minősítés adható. Fontos megjegyezni, hogy két teljesen egyformának tűnő lakás is kaphat eltérő besorolást, mivel olyan paramétereket is figyelembe kell venni a számítás során, amelyek nem láthatóak (pl. távfűtési rendszerek, energiahordozók, szomszédos rendeltetési egységek stb.). A kalkuláció elkészítését megelőzően kötelező helyszíni szemlét végezni. A besorolási osztályt az összesített energetikai jellemző követelményértékéhez viszonyított eltérés alapján kell meghatározni. A követelményértékeknek három szintjét különbözteti meg a szabvány:

Követelmények

  1. Hőátbocsátási tényezők megengedett értékei: az épületszerkezeteknek minimálisan teljesíteniük kell az itt megfogalmazott hőszigetelési értékeket, különben nem építhetők be.
  2. Fajlagos hőveszteségtényező megengedett értéke: az építményt teljes egészében értékelve - a gépészeti rendszer nélkül – minimálisan teljesítendő hatékonysági szint.
  3. Összesített energetikai jellemző: az egész épület energiafelhasználásának egy m2-re jutó értéke (KWh/m²év), ennek mértéke funkciónként különböző (lakó, iroda, oktatás stb.).

Mi tudható meg a számításokból?

Ha a mérnök feldolgozta az épület paramétereit egy erre szolgáló szoftverrel, egyszerűen megbecsülhető, hogy milyen korszerűsítéssel mekkora megtakarítás érhető el. Igen magas pontossággal meg lehet mondani, hogy adott vastagságú hőszigetelés mennyi megtakarítást eredményez a rezsiköltségekben. Hasonló módon egy kazáncsere gazdaságossága is megállapítható.

Minősítés pályázatokhoz

Ha Ön energiahatékonysági korszerűsítésre igényel támogatást valamilyen pályázat keretében, szüksége lesz energetikai tanúsítványra. A pályázat elbírálásának fontos szempontja a mérnök által kiszámolt energiamegtakarítás és széndioxid-kibocsájtás csökkenés. A gyakorlatban ez úgy zajlik, hogy két tanúsítvány készül (lásd cikkünket a témában »), egy a jelenlegi állapotra vonatkozóan, egy pedig a tervezett állapotra vonatkozóan. A két állapot számításainak különbsége pontosan megmutatja, mennyivel mérséklődik az energiafelhasználás (és a rezsiköltségek), ami alapján a pályázat kiírói eldöntik, érdemes-e támogatást adni a projektre. Hasonlóan működik a kamattámogatott hitelezések rendszere is, ha Ön nulla százalékos kamatozású Magyar Fejlesztési Bank (MFB) hitelt szeretne igényelni, itt » tájékozódhat.

Auditálás (nagy ingatlanokra)

Az auditálás fogalmával akkor érdemes megismerkednünk, ha nagyobb ingatlanunk, vagy ingatlant üzemeltető vállalkozásunk van. Az energetikai audit egy komplex, veszteségfeltáró elemzés, amely az építmények, termelési folyamatok hatékonyságát vizsgálja, és javaslatokat ad az energiahatékonyság növelésére. A szakértői elemzés kiemelt része az ingatlanok energiafogyasztási profiljának feltérképezése, amely során az épületet és a használatot együttesen, a fogyasztási adatokat is felhasználva vizsgálja meg az auditor. A nagyvállalati energetikai auditálás jogszabály szerint kötelező a vállalkozások bizonyos körének, árbevételtől és alkalmazotti létszámtól függően. A nagyvállalati vizsgálatok a technológia mellett kiterjednek a logisztikai rendszerekre is, és céljuk, hogy olyan kézzelfogható javaslatokat adjanak a megbízó kezébe, amellyel akár azonnal csökkenthető az energiafogyasztás.

Átlagos besorolások országosan

Az alábbi diagramon a lakásállomány energetikai tanúsítvány szerinti minősítése tekinthető meg (2017-es statisztika). A minősítési skála igen szigorú, a CC, DD, EE kategóriák például kifejezetten jónak mondhatók, a magyar átlag viszonylatában. A korábbi, 2015-ig érvényes "egy betűs" besorolási skála itt » tekinthető meg. A legmagasabb fokozatokat azért éri el rendkívül kevés ingatlan, mert BB vagy annál jobb jelzést csak megújuló energiaforrást is hasznosító ingatlanokra lehet kiadni.

Országosan elért beosolási szintek a tanúsítványokban
Információ
+36-20-344-3964